Begrippenlijst

In onze communicatie gebruiken wij veel afkortingen. Deze lijst kan helpen bij het vinden van de juiste terminologie.

B2B — Business to business.

B2C — Business to consumer.

D2B — Develop to build.

D2C — Direct to consumer.

EDI — Electronic data interchange.

ERP — Enterprise resource planning.

OCI — Open catalog interface.

PWA — Progressive web application.

SPA — Single-page application.

Vue — JavaScript framework for building user interfaces.